بررسی اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی در صنعت چاپ و نشر

بررسی اثربخشی استراتژیهاي بازاریابی در صنعت چاپ و نشر

بررسی اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی در صنعت چاپ و نشر با استفاده از رویکرد ترکیبی BSC-FAHP موضوع این پژوهش و هدف آن، شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی در صنعت چاپ و نشر است. مشتری، درآمد مالی، فرآیندهای داخلی کسب‌وکار و رشد و یادگیری اولویت‌های این استراتژی هستند.         در این گزارش […]

بررسی سطح گرایش به توسعهٔ صنایع دستی

بررسي سطح گرايش به توسعه صنايع دستي با رويكرد تعاوني در ميان روستاييان شهرستان زنجان

صنایع دستی از جمله صنایعی ست که ظرفیت‌های لازم را برای توسعهٔ سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌و‌کار پویا دارد. به‌دلیل وجود چالش‌ در زمینهٔ بازاریابی و فروش، توسعهٔ این صنعت سیر نزولی داشته است. بخش تعاون توانایی لازم را برای توسعهٔ تولیدات و افزایش صادرات دارد، اما تعاونی‌ها هم به‌علت کمبود سرمایه، فعالیت پایداری ندارند؛ زیرا […]