گزارش صنعت انیمه ۲۰۱۹

گزارش سالانه آپارات تیر 1399 تا تیر 1400

گزارش صنعت انیمه در سال ۲۰۱۹ آینهٔ تمام‌نمایی از این صنعت است و تمام ابعاد فروش آن را بررسی می‌کند. انجمن انیمیشن‌های ژاپنی یکی از منابع اطلاعاتی این گزارش است. طبق این گزارش حجم بازار در ژاپن با  ۱۰۰.۹ درصد افزایش، به ۲ تریلیون و ۱۸۱ میلیارد ین رسید؛ این میزان از فروش طی شش […]