تعداد کشور‌های حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از ۱۳۶۷ تا 1402

تعداد کشور‌های حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از ۱۳۶۷ تا 1402

تعداد کشور‌های حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از ۱۳۶۷ تا 1402

نمودار فوق تعداد کشور‌های حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از ۱۳۶۷ تا 1402 را نشان می‌دهد. تعداد کشورهای حاضر در نمایشگاه کتاب تهران با 30 عدد آغاز شده و تا اوایل دهه‌ی هشتاد روندی تقریبا نزولی داشته است. بعد از آن با سرعتی قابل قبول این تعداد افزایش پیدا کرده است و در اواخر دهه‌ی هشتاد و اوایل دهه‌ی 90 به اوج خود رسیده است. به طوری که در سال 1391 که نقطه‌ی اوج این نمودار است، 80 کشور در این نمایشگاه حضور داشته‌اند. اما دوباره بعد از سال 1392، این تعداد به کمترین میزان خود می‌رسد و در سال‌های بعد از آن، میانگین کشورهای حاضر تقریبا 30 عدد است. در سال‌های 1399 و 1400 نیز نمایشگاهی به صورت حضوری برگزار نشده است برای همین آمار آن 0 است. هر چند در سال 1402 شاهد افزایش تعداد کشورهای حاضر در نمایشگاه هستیم.

منبع آمار
خبرگزاری کتاب
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

درآمد کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022 و پیش‌بینی آن تا سال 2027 به تفکیک نوع

شکل مربوط به پیش‌بینی درآمد نشر الکترونیکی در سه بخش متفاوت در ایالات متحده از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۷ است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، درآمد پیش‌بینی شده ...

میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی

نمودار فوق میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی را نشان می‌دهد. دستگاه کتابخوان دیجیتال یا بوک ریدر (e-book ...

درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023

نمودار فوق درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023 را نشان می‌دهد. . امروزه همه چیز به سمت دیجیتالی شد...

پیش‌بینی تعداد کاربران کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2027 به تفکیک نوع

نمودار فوق پیش‌بینی تعداد کاربران کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2027 به تفکیک نوع را نشان می‌دهد. تعداد کاربران کتاب‌های الکترو...