پرمخاطب‌ترین دسته‌بندی‌های صنایع دستی در سایت باسلام-1402

پرمخاطب‌ترین دسته‌بندی‌های صنایع دستی در سایت باسلام-1402

پرمخاطب‌ترین دسته‌بندی‌های صنایع دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق پرمخاطب‌ترین دسته‌بندی‌های صنایع دستی در سایت باسلام بر حسب تعداد رای نشان می‌دهد. پرمخاطب‌ترین دسته‌بندی صنایع دستی در این سایت به محصولات خراطی تعلق دارد. با توجه به اینکه این نمودار بر حسب تعداد رای کاربران است، منطقی است که دسته‌بندی‌هایی تعداد بیشتری محصول در خود دارند، تعداد رای بیشتری دریافت کرده باشند. با بررسی نمودار «تعداد محصولات صنایع دستی در دسته‌بندی‌های مختلف در سایت باسلام» می‌توان دید که این دو نمودار تا حد خوبی همپوشانی دارند. هر چند دسته‌بندی‌هایی هستند که با وجود تعداد محصولات زیاد، آنچنان مخاطب ندارند که از آن می‌توان برداشت کرد که تقاضای بازار برای آنان کم است. با کمک از نمودار «میانگین قیمت محصولات صنایع دستی در دسته‌بندی‌های مختلف در سایت باسلام» نیز می‌توانیم ببینیم که هر دسته‌بندی چه میانیگن قیمتی دارد. دسته‌بندی که میانیگن قیمتی زیاد داشته باشد اما در عین حال مخاطبان زیادی نیز داشته باشد، محصولی است که مخاطبان حاضر به هزینه کردن برای آن هستند مانند محصولات برنجی.

منبع آمار
سایت باسلام
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...