سرانه مطالعه قرآن، ادعیه و سایر کتب در سال ۱۳۹۶

این نمودار سرانه مطالعه “قرآن و ادعیه” را در مقایسه با سایر کتب در استان‌های مختلف در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان تنها استان‌های این نمودار هستند که سرانه مطالعه مذهبی نسبت به سایر انواع مطالعات بیشتر است.

کتاب
مخاطب و مصرف

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

تاریخ انتشار: 1397

منبع: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط