هدف سفرهای بومی با اقامت شبانه از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸

هدف سفرهای بومی با اقامت شبانه از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸

هدف سفرهای بومی با اقامت شبانه از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸

این نمودار هدف‌های سفرهایی که اقامت شبانه دارند در کشور را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. در کشور ما بیشترین سفرها به هدف دیدوبازدید روی می‌دهد. در سال ۱۳۹۸، ۲۸ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۴۹۰ صفر به قصد دید و بازدید انجام شده است.
منظور از سفر با اقامت شبانه این است که مسافران شب را در مقصد سپری می‌کنند.
منظور از سفرهای بومی، سفرهای درون مرزی است.
منبع آمار
مرکز آمار ایران
محدوده آماردهی
iran

رفرنس دهی

فناوری‌های جدید برای حسابداری و فروش موزه‌های جهان تا می ۲۰۲۱

نمودار مورد بررسی، آینده فناوری‌های جدید در حوزه حسابداری و فروش را که موزه‌ها در سرتاسر جهان قصد دارند تا ماه مه سال 2021 به اجرا درآورند نمایش می...

مهم‌ترین ابزارهای بازاریابی موزه‌های جهان تا می 2021

آنچه در این نمودار به چشم می‌خورد برگزیده‌ای از ابزارهای بازاریابی است که موزه‌ها در سرتاسر جهان از آن‌ها استفاده می‌کنند. شاهد این هستیم که با 34 ...

فناوری‌های جدید در نمایشگاه‌هایی که قرار است از می ۲۰۲۱ توسط موزه‌های جهان اجرا شود

در این نمودار، نگاهی به تکنولوژی‌های نوینی که موزه‌های سراسر جهان قصد دارند تا ماه مه سال ۲۰۲۱ به برنامه‌های نمایشی خود بیافزایند، انداخته‌ایم. برا...

کشورهای پیشرو در جهان بر اساس تعداد موزه‌ها تا مارس 2021

بر اساس داده‌های یونسکو، ایالات متحده بیشترین تعداد موزه‌ها در جهان را به خود اختصاص داده است. پس از آمریکا، کشورهای آلمان و ژاپن با تعداد تقریبی ۶...