نسبت نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع دستی با حضور هنرمندان ایرانی به تعداد کل این نمایشگاه‌ها

نسبت نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع دستی با حضور هنرمندان ایرانی به تعداد کل این نمایشگاه‌ها

نسبت نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع دستی با حضور هنرمندان ایرانی به تعداد کل این نمایشگاه‌ها

این نمودار حضور هنرمندان ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع دستی را نسبت به تعداد کل این نمایشگاه‌ها به تفکیک سال نشان می‌دهد. در سال 1398 تعداد 623 نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی برگزار شده که هنرمندان ایرانی در 19 نمایشگاه حضور داشته‌اند. همچنین تعداد 598 نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی در سال 1397 برگزار شده که هنرمندان ایرانی در 29 نمایشگاه حاضر بوده‌اند. در سال 1396 نیز با وجود برگزاری تعداد 543 نمایشگاه، هنرمندان ایرانی فقط در 24 نمایشگاه حضور یافته‌اند. سال 1396 هم تعداد 536 نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی برگزار شده و هنرمندان ایرانی در 23 نمایشگاه از آن‌ها شرکت کرده‌اند.

منبع آمار
سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...