تعداد و نسبت جوایز کتاب در سال ۱۳۹۷

این نمودار تعداد و نسبت جوایز کتاب در سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۷، ۹ جایزه ادبی، ۹ جایزه تخصصی، ۶ جایزه سالانه کتاب، ۶ جایزه کتاب استانی، ۴ جایزه کتاب کودک برگزار شده است.

کتاب
ترویج و گفتمان‌سازی

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

تاریخ انتشار: 1398

منبع: خبرگزاری کتاب

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط