میزان مخاطبان هر ژانر سینمایی به تفکیک جنسیت

میزان مخاطبان هر ژانر سینمایی به تفکیک جنسیت

میزان مخاطبان هر ژانر سینمایی به تفکیک جنسیت

این نمودار نشان دهنده درصد مخاطب ژانرهای پرطرفدار سینما بر حسب جنسیت است. طبق نمودار ژانر کمدی 74درصد مخاطب مرد و 65درصد مخاطب زن دارد. ژانر درام به ترتیب 54درصد مرد و 27درصد زن مخاطب دارد. ژانر پرطرفدار پلیسی-جنایی 82درصد مخاطب زن و 48درصد مخاطب مرد دارد. همچنین توزیع درصد مخاطبان ژانر انیمیشن شامل 48درصد مرد و 37درصد زن است. در ژانر هنری 38درصد مخاطب مرد و 16 درصد زن موجود است. مخاطب مرد و زن ژانر اکشن به ترتیب 49درصد و 7درصد است. ژانر پرطرفدار جنگی 47درصد مخاطب زن و 41درصد مخاطب مرد دارد و ژانر ترسناک 47درصد مرد و 45درصد زن مخاطب دارد. طبق این نمودار، در بیشترین ژانرها درصد مخاطبان زن و مدر به یکدیگر نزدیک است؛ مگر ژانرهای پلیسی، هنری و اکشن که در آن‌ها مردان با اختلاف زیادی از زنان بیشتر طرفدار ژانرهای مذکور هستند.

منبع آمار
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد کتب چاپ شده مربوط به سینما در ایران به تفکیک سال-1401

توجه به آموزش و محتوا یکی از عوامل موفقیت صنعت سینماست که نمود بارز آن چاپ و نشر کتاب‌های مرتبط با این حوزه است. چاپ کتاب در حوزه سینما باعث دسترسی...

عوامـل تاثیرگـذار بـر اقبال مخاطب به سـینمای ایران به تفکیک جنسیت در سال 1399

یکی از شاخص‌ها و سنجه‌های مهم در مطالعات مربوط به مخاطب و مصرف صنعت سینما، ذائقه مخاطب است. سنجش ذائقه مخاطب به صورت مستقل از رفتار مخاطب در مواجهه...

سهم ژانرهای مختلف از درآمد گیشه داخلی ایالات متحده آمریکا از سال 2010 تا 2021

یکی از عوامل کلیدی در بررسی وضعیت صنعت سینما بازار و فروش آن است. نمودار بالا سهم ژانرهای مختلف از کل درآمد دلاری گیشه داخلی سینمای ایالات متحده آم...

شبکه‌های تلویزیونی پیشتاز از نظر بازدید در تلوبیون بر اساس ژانر سریال‌های پخش‌شده از آن‌ها از 1392 تا 1400

نمودار بالا نشان دهنده ژانر سریال‌هایی است که از شبکه‌های تلویزیونی‌ای که در سایت تلوبیون از سال 1392 تا 1400 پربازدید بوده‌اند پخش شده است. در این...