میزان فروش پویانمایی سریالی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

>

این نمودار میزان فروش پویانمایی های سریالی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد.منظور از پویانمایی سریالی تولیداتی است که چند قسمتی بوده و عموما با بیش از یک فصل، تهیه و تولید میشود. این نمودار افزایش قابل توجه فروش را نشان میدهد که این موضوع نشان از افزایش تقاضا و ایجاد بازار مناسب برای پویانمایی سریالی داخلی است.

پویانمایی
بازار و فروش

تاریخ بارگذاری: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

تاریخ انتشار:

منبع: آمارنامه صنعت پویانمایی

محدوده: ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آمارهای مرتبط