میزان فروش بازارچه های موقت صنایع دستی از سال ۱۳۹۴ تا سال 1400

میزان فروش بازارچه های موقت صنایع دستی از سال ۱۳۹۴ تا سال 1400

میزان فروش بازارچه های موقت صنایع دستی از سال ۱۳۹۴ تا سال 1400

نمودار فوق میزان فروش بازارچه‌های موقت صنایع دستی را از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱400 نشان می‌دهد. در سال‌های 1394 الی 1397 بازدهی این بازارچه‌ها بیش از ۲ برابر شده است. فروش این بازارچه‌ها در سال ۱۳۹8 که اوج فروشش بوده است، در مجموع ۸8 میلیارد تومان بوده است. با مقایسه‌ی این نمودار با نمودار «فروش داخلی صنایع دستی از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱400» متوجه می‌شویم که بازارچه‌های مختلف سهم اندکی از فروش کلی صنایع دستی در کشور دارند. فروش بازارچه‌های موقت روندی صعودی داشته است اما همه‌گیری کرونا این روند را مختل کرده است. در سال‌ 99 به علت کرونا آماری وجود ندارد و در سال‌ 1400 به علت همه‌گیری تقریبا بسیاری از این بازارچه‌ها، درآمدزایی نداشته‌اند. به همین علت آمار چندانی در دسترس نیست و اگر هم باشد بسیار اندک است.

منبع آمار
سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...