میزان عمر مفید اتاق‌های فرار در ایران بر اساس نظر مالکان

میزان عمر مفید اتاق‌های فرار در ایران بر اساس نظر مالکان

میزان عمر مفید اتاق‌های فرار در ایران بر اساس نظر مالکان

طبق نظرسنجی صورت گرفته با موضوع میزان عمر مفید اتاق‌های فرار در ایران که بر اساس نظرات بیش از 60 نفر از مالکان اتاق‌های فرار انجام شده است، 37.9درصد از آنان (25نفر) معتقد هستند که عمر مفید این سرگرمی دسته جمعی تنها 2سال بوده و در این میان 31.8درصد (21نفر) عمر مفید 3ساله و 13.6درصد از ایشان (9نفر) هم عمر مفید یک‌ساله را برای اتاق‌های فرار در ایران تخمین زده‌اند.

 

طی این نظرسنجی آماری که نمودار آن را مشاهده می‌کنید، تنها یک نفر از این مالکان معتقد است که تعداد اتاق‌های فراری که در ایران تعطیل شده‌اند کم بوده است.

منبع آمار
نمافر
محدوده آماردهی

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در اسپانیا در سال 2023

نمودار فوق میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در اسپانیا در سال 2023 را نشان می‌دهد. دنیای امروزی بدون فناوری قابل تصور نیست. همه چیز به سمت دیجیت...

میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در فرانسه در سال 2023

نمودار فوق میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در فرانسه در سال 2023 را نشان می‌دهد. دنیای امروزی بدون فناوری قابل تصور نیست. همه چیز به سمت دیجیتا...

میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در ایالات متحده در سال 2023

نمودار فوق میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در ایالات متحده در سال 2023 را نشان می‌دهد. دنیای امروزی بدون فناوری قابل تصور نیست. همه چیز به سمت ...

میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در آلمان در سال 2023

نمودار فوق میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در آلمان در سال 2023 را نشان می‌دهد. دنیای امروزی بدون فناوری قابل تصور نیست. همه چیز به سمت دیجیتال...