میزان سرمایه گذاری در صنعت پویانمایی ایران از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

میزان سرمایه گذاری در صنعت پویانمایی ایران از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

میزان سرمایه گذاری در صنعت پویانمایی ایران از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

نمودار فوق میزان سرمایه گذاری در صنعت پویانمایی را از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ به تفکیک استان نمایش می‌دهد. در استان تهران بیشترین میزان سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده است. با مقایسه این نمودار با نمودار «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت پویانمایی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷» در می‌یابیم که عمده این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام گرفته است.

منبع آمار
سالنامه پویانمایی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد سالن‌های اکران کننده پویانمایی‌های سینمایی از سال 1392 تا 1400

نمودار فوق تعداد سالن‌های نمایش پویانمایی از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰1 را نشان می‌دهد. می‌بینیم که تعداد پویانمایی‌های اکران شده در این 9 سال 13 عدد است که خیلی...

زبان دوره‌های مرتبط با پویانمایی در سایت یودمی-2022

این شکل زبان دوره‌های انتشاریافته با موضوع پویانمایی راد در پلتفرم یودمی نشان می‌دهد. بر اساس این شکل دوره‌های پویانمایی در زبان‌های مختلفی منتشر گ...

بهترین دوره‌های مرتبط با پویانمایی در سایت یودمی-2022

این شکل بهترین دوره‌های پویانمایی منتشرشده در پلتفرم یودمی را نشان می‌دهد در این نمودار محور افقی نمایانگر نمره دریافتی دوره از دانشجویان (حداکثر م...
نمودار روند انتشار مقالات و کتاب‌های مرتبط با پویانمایی در جهان

روند انتشار مقالات و کتاب های مرتبط با پویانمایی در جهان-2022

این شکل روند انتشار مقالات مرتبط با پویانمایی و انیمیشن را از سال ۱۹۹۰ نشان می‌دهد. بر اساس این شکل، روند انتشار مقاله در مورد پویانمایی و کتاب‌های...