میزان درآمدزایی کتاب‌های دیجیتال در جهان از سال 2017 تا 2027

میزان درآمدزایی کتاب‌های دیجیتال در جهان از سال 2017 تا 2027

میزان درآمدزایی کتاب‌های دیجیتال در جهان از سال 2017 تا 2027

نمودار فوق میزان درآمدزایی کتاب‌های دیجیتال در جهان از سال 2017 تا 2022 و پیش‌بینی آن تا سال 2027 را نشان می‌دهد. میزان درآمدزایی کتاب‌های دیجیتال یا eBookها روندی افزایشی داشته است و پیش‌بینی می‌شوند که این روند همینطور ادامه پیدا کند. البته یک استثنا وجود دارد که در سال 2022 این عدد کمی کاهش پیدا کرده است. با بررسی نمودار «تعداد کاربران کتاب‌های دیجیتال» می‌بینیم که این دو نمودار تقریبا مشابه هستند و تعداد کاربران کتاب‌های دیجیتال نیز در سال 2022 کمی کاهش داشته است که باعث شده تا درآمدزایی این کتاب‌ها کاهش پیدا کند.

منبع آمار
Statista Market Insights
محدوده آماردهی
جهان

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در ایتالیا در سال 2023

نمودار فوق میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در ایتالیا در سال 2023 را نشان می‌دهد. دنیای دنیای امروزی بدون فناوری قابل تصور نیست. همه چیز به سمت...

میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در اسپانیا در سال 2023

نمودار فوق میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در اسپانیا در سال 2023 را نشان می‌دهد. دنیای امروزی بدون فناوری قابل تصور نیست. همه چیز به سمت دیجیت...

میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در فرانسه در سال 2023

نمودار فوق میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در فرانسه در سال 2023 را نشان می‌دهد. دنیای امروزی بدون فناوری قابل تصور نیست. همه چیز به سمت دیجیتا...

میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در ایالات متحده در سال 2023

نمودار فوق میزان مالکیت انواع لوازم الکترونیکی در ایالات متحده در سال 2023 را نشان می‌دهد. دنیای امروزی بدون فناوری قابل تصور نیست. همه چیز به سمت ...