تعداد افراد شاغل در کارگاه های صنعتی دارای پروانه بهره برداری از 1393 تا 1400

تعداد افراد شاغل در کارگاه های صنعتی دارای پروانه بهره برداری از 1393 تا 1400

تعداد افراد شاغل در کارگاه های صنعتی دارای پروانه بهره برداری از 1393 تا 1400

نمودار فوق میزان اشتغال کارگاه‌های صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری را از سال ۱۳۹۳ تا 1400 نشان می‌دهد. بیشترین میزان اشتغال در کارگاه‌های وابسته به صنعت منسوجات است. با مقایسه این نمودار با «نمودار ارزش افزوده کارگاه های صنایع دستی سال ۱۴۰۰» در می‌یابیم که میزان اشتغال کارگاه‌ها با میزان ارزش افزوده‌ی آنان تقریبا رابطه‌ی مستقیم دارد. میزان اشتغال در صنعت چرم علی‌رغم مرغوبیت چرم ایرانی بسیار اندک است. هر چند با این وجود، همچنان ارزش افروده‌ی آن از صنعت پوشاک بیشتر است در حالی که صنعت پوشاک افراد بیشتری را در خود مشغول کرده است. این سودآوری بالای صنعت چرم را نشان می‌دهد. تولید منسوجات با اختلاف بیشترین میزان اشتغال را دارد که با دیدن میزان ارزش افزوده‌ی آن چندان جای تعجب ندارد.

منبع آمار
مرکز آمار ایران
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...