میانگین قیمت کتاب از ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶

این نمودار میانگین قیمت کتاب را در کشور از سال‌ ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. میانگین قیمت کتاب در سال ۱۳۹۶ به ۱۸ هزارتومان رسید. تا سال ۱۳۷۵ میانگین قیمت کتاب‌ها در کشور زیر ۱۰۰۰ تومان بوده است.

کتاب
تولید و اشتغال

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

تاریخ انتشار: 1397

منبع: خانه کتاب

محدوده: ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آمارهای مرتبط