مخاطبان از چه روش‌هایی برای دسترسی به موسیقی محبوبشان استفاده می‌کنند؟