فراوانی موضوعات کتب مرتبط با صنایع دستی

فراوانی موضوعات کتب مرتبط با صنایع دستی

فراوانی موضوعات کتب مرتبط با صنایع دستی

کتاب را می‌توان مهم‌ترین وسیله آموزشی فراگیر برای آموزش و تولید محتوا در صنایع خلاق و فرهنگ بنیان دانست. نمودار بالا فراوانی کتاب‌های مرتبط با صنایع دستی را بر حسب دسته‌بندی موضوعی نشان می‌دهد.

مطابق با نمودار، جمعا تعداد 5,285 کتاب مرتبط با صنایع دستی در 8 دسته‌ وجود دارد. بیشترین کتاب صنایع دستی با تعداد 439 عدد (42.7درصد) به موضوع هنر اختصاص دارد. بعد از دسته هنر، دسته آموزشی و کمک درسی با تعداد 220 عدد (21.4درصد) قرار دارد و جایگاه سوم نیز با تعداد 112 عدد (10.9درصد) به دسته تاریخ و جغرافیا مربوط می‌شود. همچنین دسته‌های علوم اجتماعی، علوم عملی، ادبیات، کودک و سایر به ترتیب با تعداد 85 (8.27درصد)، 53 (5.16درصد)، 47 (4.57درصد)، 43 (4.18درصد) و 29 عدد (2.82 درصد) در جایگاه‌های چهارم تا هشتم قرار دارند.

منبع آمار
ketab.ir
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...