سهم بودجه صنایع دستی هر استان از کل بودجه فرهنگی استان

سهم بودجه صنایع دستی هر استان از کل بودجه فرهنگی استان

سهم بودجه صنایع دستی هر استان از کل بودجه فرهنگی استان

نمودار بالا بر اساس بودجه نمای فرهنگ سال 1400 مرکز نمافر، سهم بودجه صنایع دستی هر استان کشور را از کل بودجه فرهنگی آن استان نشان می‌دهد. بودجه نمای فرهنگ نمافر، بودجه فرهنگی کشور را از سه منظر نهادی، موضوعی و استانی مورد بررسی قرار داده است و اطلاعات دقیق و مهمی را از نهادها، موضوعات و استان‌های دریافت کننده بودجه در اختیار مخاطب گذاشته است. نگاه به بودجه فرهنگی کشور از منظر استانی، بودجه هر استان را در هر کدام از فصول موضوعی 8گانه فرهنگی قانون بودجه از جمله صنایع دستی مشخص می‌سازد.

مطابق با نمودار بالا، در میان تمام استان‌های کشور، استان یزد با اختصاص 7.23درصد از کل بودجه فرهنگی‌ خود، بیشترین درصد بودجه را -نسبت به کل بودجه فرهنگی خود- به صنایع دستی اختصاص داده است. سهم بودجه صنایع دستی در استان گلستان 5.47درصد از کل بودجه فرهنگی این استان است که از این منظر بعد از استان یزد، در جایگاه دوم قرار دارد. استان هرمزگان نیز با اختصاص سهم 5.07درصدی از بودجه فرهنگی‌اش به صنایع دستی در جایگاه سوم ایستاده است. همچنین استان‌های چهار محال و بختیاری، ایلام و زنجان به ترتیب با اختصاص 0.63درصد، 0.34درصد و .029درصد از بودجه فرهنگی‌شان کمترین سهم را در میان استان‌های کشور به صنایع دستی اختصاص داده‌اند.

نگاهی به نمودار سهم بودجه صنایع دستی در استان‌های کشور نسبت به بودجه فرهنگی آن‌ها حاکی از آن است که صنایع دستی سهم کمتری از بودجه فرهنگی، نسبت به سایر بخش‌های 7گانه در اغلب استان‌های کشور دارد.

منبع آمار
سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...