سهم اشتغال زایی انواع پروانه های تولید کارگاهی در سال ۱۳۹۷

این نمودار سهم اشتغال‌زایی انواع پروانه‌های تولید صنایع دستی را در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. بیشترین میزان اشتغال در حوزه صنایع دستی در بخش تولید با کارت شناسایی است که تقریباً ۵۰ درصد تولیدات‌ را در بر می‌گیرد. بخش تولیدات کارگاهی با حدود ۱۲ درصد تولید، کمترین تولید را شامل می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

صنایع دستی
تولید و اشتغال

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

تاریخ انتشار: 1398

منبع: مرکز آمار ایران

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط