سطوح مهارت مورد نیاز در آگهی‌های شغلی پویانمایی

نمودار فوق از بررسی ۶۴۰۷ موقعیت شغلی  صنعت پویانمایی جهان که در فاصله زمانی ۷ . . .

برای دسترسی به تمام محتوا لطفا وارد سایت شوید و اشتراک تهیه بفرمایید یا اشتراک خود را ارتقا دهید.

تاریخ بارگذاری: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

تاریخ انتشار: 2021

منبع: آگهی های شغلی

محدوده:

آمارهای مرتبط