تعداد مقالات درباره ی انیمیشن از 1377 تا 1398

تعداد مقالات درباره ی انیمیشن از 1377 تا 1398

تعداد مقالات درباره ی انیمیشن از 1377 تا 1398

این شکل روند انتشار مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی مرتبط با پویانمایی را بین سال‌های 1377 تا 1398 نشان می‌دهد. بر اساس این شکل روند انتشار مقالات مرتبط با پویانمایی در ایران صعودی می باشد و در سال‌های اخیر توجه به موضوع پویانمایی در میان پژوهشگران بیشتر شده است.

نمافر این نمودار را از طریق جمع آوری اطلاعات سایت نورمگز حول سه کلید واژه انیمیشن، پویانمایی و Animation ترسیم کرده است.

منبع آمار
نورمگز
محدوده آماردهی
iran

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد سالن‌های اکران کننده پویانمایی‌های سینمایی از سال 1392 تا 1400

نمودار فوق تعداد سالن‌های نمایش پویانمایی از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰1 را نشان می‌دهد. می‌بینیم که تعداد پویانمایی‌های اکران شده در این 9 سال 13 عدد است که خیلی...

زبان دوره‌های مرتبط با پویانمایی در سایت یودمی-2022

این شکل زبان دوره‌های انتشاریافته با موضوع پویانمایی راد در پلتفرم یودمی نشان می‌دهد. بر اساس این شکل دوره‌های پویانمایی در زبان‌های مختلفی منتشر گ...

بهترین دوره‌های مرتبط با پویانمایی در سایت یودمی-2022

این شکل بهترین دوره‌های پویانمایی منتشرشده در پلتفرم یودمی را نشان می‌دهد در این نمودار محور افقی نمایانگر نمره دریافتی دوره از دانشجویان (حداکثر م...
نمودار روند انتشار مقالات و کتاب‌های مرتبط با پویانمایی در جهان

روند انتشار مقالات و کتاب های مرتبط با پویانمایی در جهان-2022

این شکل روند انتشار مقالات مرتبط با پویانمایی و انیمیشن را از سال ۱۹۹۰ نشان می‌دهد. بر اساس این شکل، روند انتشار مقاله در مورد پویانمایی و کتاب‌های...