رابطه بین صدور پروانه و اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۷

نمودار بالا رابطه بین صدور  پروانه و اشتغال ایجاد شده در استان های مختلف را در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. در یک روند کلی می‌توان گفت که رابطه‌ای مستقیم بین تعداد پروانه‌های صادر شده و میزان اشتغال ایجاد شده در استان‌‌ها وجود دارد. در استان هرمزگان بیشترین میزان اشتغال و در استان کرمانشاه بیشترین تعداد پروانه صادر شده است. در استان فارس میزان ایجاد اشتغال بر‌خلاف تعداد بالای پروانه‌های صادر شده بسیار اندک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

صنایع دستی
حقوقی و نظارت

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

تاریخ انتشار: 1398

منبع: سالنامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط