ده حوزه با بیشترین تعداد مقاله در زمینه صنایع دستی در پایگاه وب آو ساینس

ده حوزه با بیشترین تعداد مقاله در زمینه صنایع دستی در پایگاه وب آو ساینس

ده حوزه با بیشترین تعداد مقاله در زمینه صنایع دستی در پایگاه وب آو ساینس

این نمودار نشان‌دهنده ده حوزه با بیشترین تعداد مقاله در زمینه صنایع دستی در پایگاه وب آو ساینس است. به این معنا که از بعضی دریچه‌های بیشتر به موضوع صنایع دستی نگریسته شده است. حوزه مهندسی با تعداد 180 مقاله در زمینه صنایع دستی بیشترین تعداد مقالات در پایگاه وب آو ساینس را دارد. حوزه علوم اجتماعی با تعداد 170 مقاله در جایگاه دوم و حوزه علوم اقتصادی و کسب و کار با 153 مقاله در جایگاه سوم ایستاده است. حوزه‌های آموزش و پژوهش آوزشی، هنر و علوم انسانی، علوم گیاهی، علوم محیطی و اکولوژی، علوم کامپیوتر، علم مواد و تاریخ به ترتیب با داشتن 118، 117، 112، 110،110، 92 و 91 مقاله در زمینه صنایع دستی در پایگاه وب آو ساینس در جایگاه‌های چهارم تا دهم هستند.  

منبع آمار
محدوده آماردهی
جهان

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...