ده انتشارات برتر با بیشترین مقاله در حوزه صنایع دستی در سایت مگیران

ده انتشارات برتر با بیشترین مقاله در حوزه صنایع دستی در سایت مگیران

ده انتشارات برتر با بیشترین مقاله در حوزه صنایع دستی در سایت مگیران

نمودار بالا نشان دهنده دَه انشارات برتر با بیشترین تعداد مقاله در حوزه صنایع دستی در سایت مگیران است. همان‌گونه که دیده می‌شود نشریه گلجام با تعداد 62 مقاله در حوزه صنایع دستی بیشترین مقاله را در سایت مگیران دارد. دوماهنامه سلامت کار ایران با تعداد 29 مقاله در جایگاه دوم و فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست با تعداد 27 مقاله در جایگاه سوم ایستاده‌ است. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی با تعداد 26 مقاله، نشریه مطالعات هنر اسلامی با تعداد 24 مقاله، مجله بهداشت و ایمنی کار با تعداد 22 مقاله، فصلنامه بهبود مدیریت با تعداد 21 مقاله، نشریه پژوهش‌های اقتصاد صنعتی با 20 مقاله، فصلنامه آموزش مهندسی ایران با 20 مقاله و مجله تحقیات نظم سلامت با تعداد 19 مقاله نیز به ترتیب در جایگاه چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند. 

منبع آمار
سایت مگیران
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...