دسته‌بندی‌های پرتکرار صنایع‌دستی در هر شهر در سایت باسلام-1402

دسته‌بندی‌های پرتکرار صنایع‌دستی در هر شهر در سایت باسلام-1402

نمودار مورد نظر پیدا نشد

دسته‌بندی‌های پرتکرار صنایع‌دستی در هر شهر در سایت باسلام-1402

نمودار فوق دسته‌بندی‌های پرتکرار صنایع‌دستی در هر شهر در سایت باسلام را نشان می‌دهد. این نمودار کمک می‌کند تا بتوان دید که هر شهر در کدام دسته‌بندی از محصولات صنایع‌دستی بیشترین عرضه کننده را داشته است. شهر زنجان با اختلاف بیشترین محصولات در دسته‌بندی ظروف مسی را داشته است که نشان می‌دهد صنعتگران این شهر در ساخت این ظروف تبحر دارند. شهر تهران به ساخت صنایع دستی شهرت ندارد ولی به علت پایتخت بودن آن، محصولات زیادی در تهران عرضه می‌شود. سرآمد این محصولات در دسته‌بندی‌های صنایع دستی محصولات برنجی است. در ادامه می‌توان دید که اصفهان، که از شهرهای اصلی صنایع دستی ایران است در زمینه‌های فیروزه کوبی، مینا کاری، قلم کاری و خاتم کاری محصولات زیادی دارد که نشان می‌دهد چرا این شهر به‌ عنوان یکی شهرهای اصلی صنایع دستی ایران شناخته می‌شود.

منبع آمار
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...