تعداد نمایشگاه‌های کتاب برگزارشده در داخل و خارج کشور از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

این نمودار تعداد دفعات برگزاری  نمایشگاه‌های کتاب در داخل و خارج از کشور توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۷، ۲۵ نمایشگاه کتاب در خارج از کشور برگزار شده و کشور ما در ۱۴ نمایشگاه شرکت کرده است.

کتاب
ترویج و گفتمان‌سازی

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

تاریخ انتشار: 1397

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط