تفکیک بودجه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در سال ۱۳۹۷

این نمودار تفکیک بودجه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تفکیک نوع حمایت و بر حسب میلیارد تومان نشان می‌دهد. بیشترین حمایت‌های این وزارت‌خانه از مصرف‌کنندگان صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کتاب
تامین مالی

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

تاریخ انتشار: 1398

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط