تعداد کتاب نمایشگاه کتاب تهران از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۸ | مقایسه تعداد کتاب های داخلی و خارجی

تعداد کتاب نمایشگاه کتاب تهران از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۸ | مقایسه تعداد کتاب های داخلی و خارجی

تعداد کتاب نمایشگاه کتاب تهران از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۸ | مقایسه تعداد کتاب های داخلی و خارجی

این نمودار تعداد کتاب نمایشگاه کتاب تهران را طی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. تعداد کتاب‌های حاضر در نمایشگاه کتاب، در نوسان دائم است. یک سال زیاد و سال دیگر کم می‌شود. سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب که در سال ۱۳۹۷ برگزار شد، پرفروغ‌ترین در میان همه ادوار است. در این دوره از نمایشگاه که با شعار «نه به کتاب نخواندن» افتتاح شد، بیش از ۴۴۲ هزار کتاب به نمایش گذاشته شد و به گفته قائم مقام نمایشگاه، ۱۳۰ میلیارد تومان کتاب فروش رفت. این دوره از نمایشگاه اولین سالی است که نمایشگاه کتاب از شهر آفتاب به مصلی منتقل شد. در این سال، ۲۶۵۰ ناشر از ۲۲ کشور در نمایشگاه حاضر شدند و در این بین ۵۵۰ ناشر خارجی وجود داشت.
تعداد کشورهای حاضر در نمایشگاه کتاب تهران در سال‌های مختلف را در اینجا ببینید.
در نمایشگاه کتاب تهران سال ۱۳۹۸، ۲۵۰ هزار و ۴۳۹ کتاب ایرانی و ۱۳۷ هزار عنوان کتاب خارجی ارائه شد.

تاریخچه نمایشگاه کتاب

اولین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال ۱۳۶۶ برگزار شد. محل آن تا سال ۱۳۸۵ نمایشگاه بین‌المللی تهران بود و پس از آن به مصلی تهران منتقل شد. در ۲۰ سال اول برگزاری نمایشگاه، تعداد عناوین خارجی نمایشگاه غالباً از تعداد عناوین داخلی بیشتر بود. در ۱۵ سال اخیر اما تعداد عناوین داخلی کتاب از عناوین خارجی پیشی گرفته است و در سال ۱۳۹۷، تعداد کتاب‌های داخلی از ۲ برابر کتاب‌های خارجی بیشتر شد.
این رویداد به عنوان یکی از رویدادهای مهم فرهنگی ایران، از سال ۱۳۹۹ با آغاز همه‌گیری کرونا با مشکل روبه‌رو شد و زمان برگزاری آن از اردیبهشت به زمانی دیگر موکول شد. در نهایت نمایشگاه سال ۱۳۹۹ مجازی اجرا شد که در نوع خود اولین بود. رویداد در سال ۱۴۰۰ هم برگزار نشد و احتمال داده می‌شود در نیمه دوم ۱۴۰۰ در پایگاه اینترنتی نمایشگاه مجازی برگزار شود.
منبع آمار
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

میانگین درآمد کتاب‌های الترونیک از هر مصرف کننده در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022

با توجه به نمودار ارائه شده، پیش‌بینی می‌شود درآمد متوسط هر کاربر (ARPU) بخش‌های مختلف انتشارات الکترونیک در ایالات متحده طی سال‌های 2019 تا 2027 د...

درآمد کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022 و پیش‌بینی آن تا سال 2027

میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی

نمودار فوق میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی را نشان می‌دهد. دستگاه کتابخوان دیجیتال یا بوک ریدر (e-book ...

درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023

نمودار فوق درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023 را نشان می‌دهد. . امروزه همه چیز به سمت دیجیتالی شد...