تعداد کانال‌های صنایع دستی در آپارات بر حسب سال تا 2021

تعداد کانال‌های صنایع دستی در آپارات بر حسب سال تا 2021

تعداد کانال‌های صنایع دستی در آپارات بر حسب سال تا 2021

نمودار فوق تعداد کانال‌های حوزه صنایع دستی در آپارات را بر حسب سال نشان می‌دهد. سال 2013 فعالیت کانال‌های مربوط به صنایع دستی در آپارات با راه‌اندازی دو کانال شروع شده و از این سال تا سال 2021 هر ساله به تعداد این کانال‌ها افزوده شده است به طوری‌که در سال 2021 شاهد حضور 51 کانال با موضوع صنایع دستی در آپارات هستیم.

منبع آمار
سایت آپارت
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...