تعداد کارگاه‌های کشور به تفکیک تعداد کارگر در سال 1397

تعداد کارگاه‌های کشور به تفکیک تعداد کارگر در سال 1397

تعداد کارگاه‌های کشور به تفکیک تعداد کارگر در سال 1397

این نمودار تعداد کارگاه‌های کشور را در سال 1397 بر اساس تعداد کارگران مشغول در آن‌ها نشان می‌دهد. کارگاه‌ها در هر حوزه از صنعت بر اساس تعداد نفرات مشغول در آن‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند. در عمده کارگاه‌ها تعداد ۴۹-۱۰ نفر کارگر مشغول به کار هستند که می‌توان آن‌ها را کارگاه‌های متوسط نامید. عمده مشغولین کارگاهی کشور در صنعت منسوجات مشغول هستند. در‌مجموع ۲۰۰۰ کارگاه نساجی در کشور وجود دارد.

منبع آمار
مرکز آمار ایران
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...