تعداد هنرمندان ایرانی در نمایشگاه های خارجی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷

تعداد هنرمندان ایرانی در نمایشگاه های خارجی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷

تعداد هنرمندان ایرانی در نمایشگاه های خارجی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷

این نمودار تعداد هنرمندان ایرانی را که از نمایشگاه‌های خارجی بازدید کرده‌اند از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. هر چند تعداد این هنرمندان در بیشترین حالت نیز از ۳۰۰ نفر تجاوز نمی‌کند اما روند افزایشی پر‌شتابی در نمودار مشاهده می‌شود. تعداد این دسته از هنرمندان در سال ۱۳۹۷ بیش از ۹ برابر تعداد آن‌ها در سال ۱۳۹۲ است.

منبع آمار
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...