تعداد نمایشگاه های داخلی صنایع دستی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

این نمودار تعداد نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی را از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. در هر سه سال تقریباً تعداد مشخصی نمایشگاه صنایع دستی در شهر‌های مختلف کشور برگزار شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

صنایع دستی
ترویج و گفتمان‌سازی

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

تاریخ انتشار: 1398

منبع: گزارش سال دوم برنامه ششم توسعه

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط