تعداد نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی از سال ۱۳۹۵ تا 1400

تعداد نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی از سال ۱۳۹۵ تا 1400

تعداد نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی از سال ۱۳۹۵ تا 1400

نمودار فوق تعداد نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی از سال ۱۳۹۵ تا 1400 را نشان می‌دهد. نمایشگاه‌های صنایع دستی کمک شایانی به افزایش فروش این آثار هنری می‌کنند. برای مثال نمایشگاه ملی صنایع دستی که در سال 1401 برگزار شد، در فضایی بالغ بر 13 هزار متر مربع 459 شرکت کننده را در خود جای داده بود. 40 هزار نفر نیز از این نمایشگاه بازدید کردند.

می‌توان دید که تقریبا در هر سال تعداد نمایشگاه‌ها ثابت بوده و افزایش یا کاهش خاصی نداشته است. هر چند در سال 1399 شاهد افت بسیار زیاد تعداد این نمایشگاه‌ها بودیم که یکی از دلایل آن می‌تواند همه‌گیری کرونا باشد. هر چند قرنطینه‌ی ایجاد شده به واسطه‌ی این همه‌گیری، در ماه اسفند آغاز شد. یکی از برداشت‌هایی که می‌توان از این اتفاق کرد، این است که بیشتر این نمایشگاه‌ها در یک ماهه‌ی پایانی سال برگزار می‌شوند. البته ممکن است آمارها در سال 1399 به علت قرنطینه آنطور که باید خوب جمع آوری نشده‌اند و باعث کاهش تعداد این نمایشگاه‌ها در سال 1399 شده است.

منبع آمار
سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...