تعداد نشان های بین المللی مرغوبیت صنایع دستی ایران از ۱۳۹۳ تا 1398

تعداد نشان های بین المللی مرغوبیت صنایع دستی ایران از ۱۳۹۳ تا 1398

تعداد نشان های بین المللی مرغوبیت صنایع دستی ایران از ۱۳۹۳ تا 1398

این نمودار تعداد نشان‌های بین‌المللی مرغوبیت را نشان‌ می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹9 توسط شورای جهانی صنایع‌دستی به اعطا شده است. ایران از سال ۱۳۴۷ در شورای جهانی صنایع دستی و در مجمع آسیا و اقیانوسیه آن عضویت دارد. تعداد نشان‌های مرغوبیت در سال‌های متمادی با روندی پرشتاب در حال افزایش است. هر چند تعداد نشان‌های مرغوبیت اعطا شده به صنایع دستی ایران توسط مجمع در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶ مورد است. این نشان، هر دو سال یکبار به محصولات صنایع دستی داده می‌شود و به همین علت در سال‌های زوج هیچ نشانی داده نشده است. این شورا در سال 1399 به علت همه‌گیری کرونا برگزار نشد و برای همین نشان مرغوبیتی در این سال داده نشده است.

منبع آمار
سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...