تعداد ناشران داخلی حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۲

تعداد ناشران داخلی حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۲

تعداد ناشران داخلی حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۲

این نمودار تعداد ناشران داخلی حاضر در دوره‌های مختلف نمایشگاه کتاب از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۸، ۲۱۰۲ ناشر در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کردند. در سال‌های اخیر حضور ناشران داخلی در نمایشگاه کتاب تقریبا روند ثابتی داشته است به جز در سال ۱۳۹۶ که به یکباره این تعداد نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از دو برابر شده است.
منبع آمار
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

درآمد کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022 و پیش‌بینی آن تا سال 2027

شکل مربوط به پیش‌بینی درآمد نشر الکترونیکی در سه بخش متفاوت در ایالات متحده از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۷ است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، درآمد پیش‌بینی شده ...

میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی

نمودار فوق میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی را نشان می‌دهد. دستگاه کتابخوان دیجیتال یا بوک ریدر (e-book ...

درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023

نمودار فوق درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023 را نشان می‌دهد. . امروزه همه چیز به سمت دیجیتالی شد...

پیش‌بینی تعداد کاربران کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2027 به تفکیک نوع

نمودار فوق پیش‌بینی تعداد کاربران کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2027 به تفکیک نوع را نشان می‌دهد. تعداد کاربران کتاب‌های الکترو...