تعداد مراکز خدمات مسافری از ۱۳۹۵ تا 1400

تعداد مراکز خدمات مسافری از ۱۳۹۵ تا 1400

نمودار مورد نظر پیدا نشد

تعداد مراکز خدمات مسافری از ۱۳۹۵ تا 1400

نمودار فوق تعداد مراکز خدمات مسافری از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. تعداد مراکز خدمات مسافرتی تقریبا روندی صعودی را طی کرده است. هر چند در سال 1400 این تعداد دچار کاهش شده است که می‌تواند یکی از عوامل بی‌رونق بودن سفرها در دوران همه‌گیری کرونا بوده باشد.

منبع آمار
مرکز آمار ایران
محدوده آماردهی

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه از ۱۳۹۰ تا 1400

نمودار فوق تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ را برحسب نوع سفر نشان می‌دهد. منظور از سفرهای بدون اقامت شبانه، سفرهایی است که مسافرا...

کشورهای با بیشترین تعداد مسافر ورودی به ایران در سال ۱۳۹۷

این نمودار کشورهای با بیشترین تعداد مسافر ورودی به ایران در سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. کشور عراق با ۲ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۲۳۰ مسافر بیشترین تعداد مسا...

سفر تهران | انتخاب اول مردم ایران برای مسافرت در سال ۱۳۹۷

تهران، شهر گردشگران تهران مسافرپذیرترین شهر کشور است. در سال ۱۳۹۷، شش میلیون نفر از مردم سراسر ایران سفر به تهران را تجربه کردند. این سیل مسافران، ...

تعداد خانوار سفر رفته برحسب تعداد اعضای خانوار از ۱۳۹۵ تا 1400

نمودار فوق تعداد خانوار سفر رفته برحسب تعداد اعضای خانوار از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. بر اساس آخرین آمارهای موجود سرشماری کشور، تعداد تقریبی خا...