تعداد سالانه مقالات منتشرشده با موضوع صنایع دستی در سایت وب آو ساینس از سال 1975 تا 2022

تعداد سالانه مقالات منتشرشده با موضوع صنایع دستی در سایت وب آو ساینس از سال 1975 تا 2022

تعداد سالانه مقالات منتشرشده با موضوع صنایع دستی در سایت وب آو ساینس از سال 1975 تا 2022

این نمودار نشان‌دهنده تعداد مقالات منتشرشده با موضوع صنایع دستی در سایت وب‌ آو ساینس برحسب سال است. انتشار مقالات در سایت وب آو ساینس از سال 1975 با انتشار 3 مقاله آغاز شده و تا سال 2000 با بسامد تقریباً یکسانی ادامه یافته است. بعد از سال 2000 تعداد مقالات منتشرشده افزایش داشته و این روند از سال 2010 شدت یافته است. همان‌طور‌که مشاهده می‌شود بیشترین تعداد مقالات منتشرشده در سایت وب آو ساینس مربوط به سال 2022 می‌شود که تعداد 182 عنوان مقاله در این سایت منتشر شده است.

منبع آمار
WOS
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...