تعداد خانوار سفر رفته برحسب وضعیت اشتغال از ۱۳۹۵ تا 1400

تعداد خانوار سفر رفته برحسب وضعیت اشتغال از ۱۳۹۵ تا 1400

تعداد خانوار سفر رفته برحسب وضعیت اشتغال از ۱۳۹۵ تا 1400

این نمودار تعداد خانوار سفررفته بر حسب وضعیت اشتغال سرپرست خانوار از سال ۱۳۹۵ تا 1400 را در ایران نشان می‌دهد. یکی از نکاتی که در این نمودار باید به آن توجه شود این است که در طول سال ممکن است یک خانوار چندبار به سفر رفته باشد یا همچنین ممکن است یک نفر از خانوار به سفر رفته باشد ولی در آمار به عنوان کل خانوار محسوب شود. همچنین به علت همه‌گیری ویروس کرونا در سال 1399 تقریبا هیچ سفری انجام نشده است. مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در تعداد سفرها، تعداد خانوارهای موجود در هر کدام از دسته‌ها است. با توجه به نمودار می‌توان فهمید که خانوارهایی با سرپرست خانواری که کارکن مستقل است، بیشترین تعداد خانوار را تشکیل می‌دهند.

منبع آمار
مرکز آمار ایران
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فناوری‌های جدید برای حسابداری و فروش موزه‌های جهان تا می ۲۰۲۱

نمودار مورد بررسی، آینده فناوری‌های جدید در حوزه حسابداری و فروش را که موزه‌ها در سرتاسر جهان قصد دارند تا ماه مه سال 2021 به اجرا درآورند نمایش می...

مهم‌ترین ابزارهای بازاریابی موزه‌های جهان تا می 2021

آنچه در این نمودار به چشم می‌خورد برگزیده‌ای از ابزارهای بازاریابی است که موزه‌ها در سرتاسر جهان از آن‌ها استفاده می‌کنند. شاهد این هستیم که با 34 ...

فناوری‌های جدید در نمایشگاه‌هایی که قرار است از می ۲۰۲۱ توسط موزه‌های جهان اجرا شود

در این نمودار، نگاهی به تکنولوژی‌های نوینی که موزه‌های سراسر جهان قصد دارند تا ماه مه سال ۲۰۲۱ به برنامه‌های نمایشی خود بیافزایند، انداخته‌ایم. برا...

کشورهای پیشرو در جهان بر اساس تعداد موزه‌ها تا مارس 2021

بر اساس داده‌های یونسکو، ایالات متحده بیشترین تعداد موزه‌ها در جهان را به خود اختصاص داده است. پس از آمریکا، کشورهای آلمان و ژاپن با تعداد تقریبی ۶...