انواع پدیدآورندگان کتاب در بهار سال ۱۳۹۷

این نمودار تعداد انواع پدیدآورندگان کتاب را در بهار سال ۱۳۹۷ به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد. بیشترین کتاب‌ها به دست مولیفین پدید آمده است. جایگاه دوم به ترجمه‌ی کتاب‌های خارجی اختصاص دارد. در بهار سال ۱۳۹۷ هیچگونه تصحیح کتابی صورت نگرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کتاب
تولید و اشتغال

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

تاریخ انتشار: 1397

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط