تعداد اساتید دوره های عمومی صنایع دستی از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹

تعداد اساتید دوره های عمومی صنایع دستی از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹

تعداد اساتید دوره های عمومی صنایع دستی از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹

این نمودار تعداد اساتید فعال در دوره‌های عمومی (دوره‌های مخصوص برای افراد غیر شاغل در صنایع دستی) از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹9 نشان می‌دهد. در این 8 سال تعداد اساتید با یک روند افزایشی از ۵۹۸ نفر در سال ۱۳۹۱ به ۱۲41 نفر در سال ۱۳۹8 رسیده است. هر چند این روند افزایشی در سال 1399 کاهشی چشمگیر به علت همه‌گیری کرونا داشته است. با مقایسه نمودار «تعداد آموزش دیدگان دوره های عمومی صنایع دستی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹» می‌بینیم که این نمودار هم تقریبا روند صعودی را داشته است. هرچند انتظار می‌رود با آموزش دیدگان، تعداد اساتید نیز افزایش یابد ولی میزان افزایش اساتید بیشتر از دانشجویان بوده است. هر چند تعداد دانشجویان در سال 1398 قبل از همه‌گیری کرونا به‌طور انفجاری بالا رفته است که شاید نشان از بالا رفتن استقبال ایرانیان از این دوره‌ها می‌دهد. نمودار «تعداد آموزش دیدگان دوره های تخصصی صنایع دستی از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹» نیز رشد تقریبی تعداد آموزش دیدگان را نشان می‌دهد که بطور کلی خبر از رشد بخش آموزش در مورد صنایع دستی می‌دهد.

منبع آمار
سالنامه وزارت گردشگری و صنایع دستی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...