اشتغال ایجاد شده از حوزه صنایع دستی برای مرد و زن

اشتغال ایجاد شده از حوزه صنایع دستی برای مرد و زن

اشتغال ایجاد شده از حوزه صنایع دستی برای مرد و زن

صنایع دستی در دهه اخیر به دلیل مزیت‌های اقتصادی خود مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته و اشتغال فراوانی ایجاد کرده است. این نمودار اشتغال به وجود آمده از حوزه صنایع دستی برای مردان و زنان را به تفیک نوع اشتغال در کشور نشان می‌دهد. طبق نمودار تعداد 13,536 شغل انفرادی برای زنان و تعداد 7,482 شغل انفرادی برای مردان در حوزه صنایع دستی به وجود آمده است. در اشتفال کارگاهی حوزه صنایع دستی نیز 2,968 شغل برای زنان و 3,615 شغل برای مردان ایجاد شده است. مقایسه اشتغال زنان و مردان بر اساس نوع اشتغال نشان می‌دهد تعداد شغل‌های کارگاهی برای مردان بیشتر و تعداد شغل‌های انفرادی برای زنان بیشتر بوده است.

منبع آمار
سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...