ارزش افزوده کارگاه های صنایع دستی در سال ۱۳۹۸

ارزش افزوده کارگاه های صنایع دستی در سال ۱۳۹۸

ارزش افزوده کارگاه های صنایع دستی در سال ۱۳۹۸

این نمودار میزان ارزش افزوده کارگاه‌های مختلف صنایع دستی را در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. کارگاه‌های فعال در هر حوزه به ۳ دسته تعدادی تقسیم شده‌اند. بیشترین ارزش افزوده در کارگاه‌های تولید منسوجات با بیش از ۱۰۰ کارگر ایجاد شده است که میزان آن بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. ارزش افزوده ایجاد شده در سایر بخش‌ها در مقایسه با بخش تولید منسوجات اندک است.

منبع آمار
مرکز امار
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که ...

قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق قدیمی‌ترین غرفه‌های صنایع‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. بیشترین سابقه‌ی حضور متعلق به غرفه‌ی خود سایت است که تقریبا به 7 سال می‌رسد....

برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌دستی-1402

نمودار فوق برترین فروشنده‌های دیجی کالا در زمینه صنایع‌ دستی را نشان می‌دهد. می‌توان دید که غرفه‌های زیادی در میانگین نمره‌ی 80 تا 90 قرار گرفته‌ان...

غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در دیجی کالا-1402

نمودار فوق غرفه‌های دارای بیشترین محصولات صنایع ‌دستی در دیجی کالا را نشان می‌دهد. هر 3 غرفه‌ی با بیشترین محصول صنایع دستی در این سایت، غرفه‌هایی ه...