تعداد دنبال‌کنندگان کانال‌های پرمخاطب یوتیوب

نمودار بالا تعداد دنبال‌کنندگان کانال‌های پرمخاطب یوتیوب را نشان می‌دهد. T-Series با ۱۸۳ هزار دنبال کننده پرمخاطب‌ترین کانال یوتیوب است. بعد از T-Series، کانال‌های YouTube Movies با ۱۳۷ هزار دنبال کننده و Music با ۱۱۵ هزار دنبال کننده در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. کانال‌های  nelon – Nursey Rhymes (112 هزار دنبال کننده)، PewDiePie […]