گزارش مصرف بین المللی رسانه‌ها در سال 2021

مصرف بین‌المللی رسانه‌ها

بحران جهانی کرونا باعث اخلال جدی در صنعت رسانه جهانی شده است. بسیاری از تبلیغ کنندگان مخارج خود را قطع یا بسیار کم کرده‌‌‌‌اند، زیرا فروش آنان در میان زمین و هوا قرار دارد. بسیاری از دفاتر رسانه‌ای و تبلیغاتی کارمندان خود را به تعداد زیاد اخراج کرده‌‌‌‌اند. بعد انجام شدن واکسیناسیون در سطح جهانی، […]