تأثیرات هوش مصنوعی بر صنایع خلاق

این گزارش به بررسی و ارزیابی سطح فعالیت‌هایی می‌پردازد که درباره استفاده از هوش مصنوعی (AI) در صنایع خلاق و تلفیق این دو هستند. سازمان بریتانیایی Nesta این گزارش را تهیه کرده است. پیشرفت‌های اخیر هوش مصنوعی تأثیر زیادی بر صنایع خلاق گذاشته است. محتوای خلاق زیادی مانند تصاویر، صدا و متن اکنون به صورت […]