گزارش سال 1401 جاباما

جاباما دری دیجیتالی، برای ورود مسافران به سرای میزبانان است. این مجموعه با تعداد ۲.۳ میلیون کاربر و ۱۸ هزار اقامتگاه فعال سهم قابل توجهی را از بازار ۱,۲۶۰ میلیارد تومانی اقامتگاه‌های آنلاین ایران دارد. این در حالی است که با وجود افزایش ضریب نفوذ اینترنت، هنوز بخش قابل توجهی از بازار اقامت در ایران […]