دیده‌بانی صنایع فرهنگی و خلاق آلمان در سال 2021

این گزارش به بررسی وضعیت فعلی و چشم انداز صنایع فرهنگی و خلاق کشور آلمان می‌پردازد. شاخص‌های کلیدی صنایع فرهنگی و خلاق آلمان شامل: زیربازارهای موسیقی، کتاب، کارهای هنری، هنرهای نمایشی، طراحی، معماری، خبرگزاری‌ها، صداوسیما، تبلیغات، سینما، نرم‌افزار، بازی‌های ویدیویی و دسته‌ی غیره -صنایعی مانند عکاسی که امکان قرارگیری در هیچ کدام از این دسته‌ها […]