بیشترین سرمایه گذاری کشورها در صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۹

این نمودار کشور‌های با بیشترین‌ سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری را در سال ۲۰۱۹ بر حسب میلیارد دلار نشان می‌دهد. آمریکا با ۲۰۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری رتبه اول را در جهان داراست. عربستان سعودی با ۳۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری، بیشترین میزان سرمایه گذاری در میان کشورهای خاورمیانه داشته اشت.