مرتبط‌ترین زمینه‌ها با کلید واژه موسیقی در سایت وب آو ساینس-2021

نمودار بالا زمینه‌های مرتبط با کلیدواژه موسیقی را در سایت وب آو ساینس (wos) نشان می‌دهد. سایت وب آو ساینس که اختصاراً wos نیز خوانده می‌شود یک پایگاه اطلاعاتی نمایه مقالات علمی است که امکان جستجوی استنادی جامع و دسترسی به پایگاه ­های داده مختلفی را داراست. در این پایگاه با کلیدواژه موسیقی تعداد ۵۴,۱۴۲ […]

ده حوزه با بیشترین تعداد مقاله در زمینه صنایع دستی در پایگاه وب آو ساینس

این نمودار نشان‌دهنده ده حوزه با بیشترین تعداد مقاله در زمینه صنایع دستی در پایگاه وب آو ساینس است. به این معنا که از بعضی دریچه‌های بیشتر به موضوع صنایع دستی نگریسته شده است. حوزه مهندسی با تعداد ۱۸۰ مقاله در زمینه صنایع دستی بیشترین تعداد مقالات در پایگاه وب آو ساینس را دارد. حوزه […]

تعداد سالانه مقالات منتشرشده با موضوع صنایع دستی در سایت وب آو ساینس از سال 1975 تا 2022

این نمودار نشان‌دهنده تعداد مقالات منتشرشده با موضوع صنایع دستی در سایت وب‌ آو ساینس برحسب سال است. انتشار مقالات در سایت وب آو ساینس از سال ۱۹۷۵ با انتشار ۳ مقاله آغاز شده و تا سال ۲۰۰۰ با بسامد تقریباً یکسانی ادامه یافته است. بعد از سال ۲۰۰۰ تعداد مقالات منتشرشده افزایش داشته و […]