بیشترین سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشورها در سال 2021

نمودار فوق بیشترین سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشورها در سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. اولین چیزی که به چشم می‌خورد سهم بسیار زیاد گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشورهاست. برای مثال گردشگری ایالات متحده در سال ۲۰۲۱، سهمی معادل ۱۲۷۱ میلیارد دلار در تولید ناخالص داخلی این کشور داشته است.  در مقایسه با […]